“הפתרון טראנס” בעריכת ז’אק-אלן מילר

הפתרון טראנס

מאת ז’אק-אלן מילר

ספר זה מושתת על אמירותיהם של ששה אנשים אשר בעיית הטראנס העסיקה אותם והם ביקשו לדבר על כך עם פסיכואנליטיקאי. עבור פסיכואנליטיקאי, בן שיחו אינו אובייקט מעבדה כי אם סובייקט העומד בזכות עצמו, אשר יש לו מה לומר אודות  סבלו.

עם זאת, מהי טענתם השכיחה ביותר של דוברי תנועת הטראנס? שהקליניקה הינה מכשיר שליטה מיושן, שזו אינה נושאת עמה כל אמת, שאין לה מקום ודינה להיעלם.

אין אנו יכולים לתת את הסכמתנו לנקודה זו, אנו המקדמים בברכה, אחד לאחד, סובייקטים השרויים בסבל, אשר אינם מדברים בשפה של שום קבוצה, כי אם את שפתם הייחודית.

אנו נטען כאן עד כמה שונות אמירותיו של סובייקט הפונה לאנליטיקאי מכל אידאולוגיה, ועד כמה לא עולה בדעתו ליצור הכללה של קשיי הווייתו, או להפוך לאידאל את תהליך השינוי [המגדרי] שהוא עובר.

– ז’אק-אלן מילר.

 

מהקליניקה: ניקול בורי, מרים שראל, נטלי קראם, פנלופה פיי, אריאן פורניר, מארי לורנט.

 

שיחות בהנחיית גיל כרוז וז’אק-אלן מילר

עם: Agnès Aflalo, Solenne Albert, Marga Auré, Sonia Chiriaco, Philippe De Georges, Jean-Pierre Deffieux, Carole Dewambrechies-La Sagna, Xavier Gommichon, Ligia Gorini, Catherine Grosbois, Guilaine Guilaumé, Deborah Gutermann-Jacquet, France Jaigu, Katty Langelez-Stevens, Philippe La Sagna, Éric Laurent, François Leguil, Lilia Mahjoub, Jean-Daniel Matet, Omaïra Meseguer, Marie-Josée Raybaud

הוצאת Navarin

שנת 2022

192 עמודים

שפה: צרפתית