אסכולה, פאס, מסירה -מפגש ראשון - סמינר

50.00

שאלות של אסכולה

אסכולה – פאס – מסירה

 

סדרה בת 4 מפגשים בה ישתתפו אורחים מחו״ל וחברי קהילה שימסרו את ההתערבות שלהם.

 

במפגש הראשון – 30/10/21 ישתתפו פביאן פיינווקס, פלורנסיה שהנאן, וחברים בקהילת הג׳יאפ

 

————-

 

« …La passe comme dispositive est ce vecteur, ce moyen, qui permet a un sujet qui y consent de transmettre a la communauté analytique un savoir sur la fin de l’analyse et sur le passage de l’analysant a l’analyste. L’expérience de la passe noue ainsi, la psychanalyse en intension et la psychanalyse en extension.

A l’école de la Cause freudienne, la passe fonctionne depuis 1983, et les enseignements des cartels de la passe et des AE. Ont des lors fait la preuve d’un effort d’élaboration et de communication publique des résultats de l’expérience… »(1)

(1)La Revue Del ‘Ecole de la Cause freudienne a publiée dans le année 1991 les actes de les Journées intitulée du concept de l’Ecole, de l’expérience de la passe et de la transmission de la psychanalyse. Nous ferons cette année, dans le GIEP, comme dans la rencontre du l’année 1991 : « il faut y ajouter le quatrième terme, implicite, qui traduit leur nouage : le désir de l’analyste » !

 ____