האישה אינה קיימת / כריסטיאן אלברטי

“האישה אינה קיימת” כריסטיאן אלברטי רוח החלה לנשוב.  קולות נשים מופיעים בכל מקום, שוברים שתיקה שהגיעה מרחוק.  הם תובעים באופן לגיטימי את האיווי שלהם לשוויון וחופש, מגנים אי צדק סקסיסטי ואלימות כנגד נשים.  פסיכואנליזה ממלאת תפקיד בתנועה זו. לוגיקה פרוידיאנית (–φ) נשים נמצאות בראשית הפסיכואנליזה. במהלך הקשבתו להן, פרויד איפשר שישמע קולן, חסר -התקדים, ביחס […]