28.9.22 – הודעה בדבר קרטלים

בישיבה שקיים ועד ה-NLS עם מזכירי הקרטלים של כל קבוצות ה-NLS, עלה רצון של ועד ה-NLS לסנכרן את רישום הקרטלים באסכולה עם שנת העבודה. לכן יצאה בקשה לרשום קרטלים חדשים, וגם קרטלים ממשיכים (לרשום אותם מחדש) עד לסוף ספטמבר/תחילת אוקטובר 2022. בעקבות הדיון שנוצר בישיבה הוחלט, בנוסף, שלאחר הרישום באסכולה, יתבקשו ה +1 ים לעדכן את מזכירי הקרטלים של הקבוצה אליה הם שייכים, בדבר רישום הקרטל. ניתן לעדכן את תמי וייל, מזכירת הקרטלים של ועד הג’יאפ, ברישום הקרטל, בכתובת הבאה: tammy.weil@gmail.com

9.9.22 – בימים אלו הספרייה עוברת שינוי ושדרוג. נבקש מכול מי שמחזיק בספרים השייכים לספריית הג’יאפ ליצור קשר עם אחראית הספרייה.

10.8.22 – בימים אלו מתבצעת ספרת מלאי והתארגנות מחדש בבית הג’יאפ, ומסיבה זו לא ניתן יהיה לבצע הזמנות ורכישות באופן זמני. החנות והספרייה ישובו לפעילות בקרוב, נעדכן.