הזמנה לכתוב סביב אמנות ופסיכואנליזה

“הסיפוק מופק מאשליות שהאדם יודע מה הן, אבל סטייה זו מן הממשות אינה משבשת את הנאתו. …ראשון לסיפוקי-דמיון אלה הוא ההנאה מיצירות-אמנות, וזו הנאה שבתיווכו של האמן יש אליה גישה גם למי שבעצמו אינו יוצר. בעל נפש רגישה להשפעת האמנות יודע, שאין ערוך לחשיבותה כמקור עונג לחיים”.
[ז.פרויד. ‘תרבות בלא נחת’, עמ’ 131-132].

הכתבים של פרויד ולאקאן רצופים התייחסויות לאמנות, למעשה היצירה, לתמונה, לאֹמן זה או אחר ולעבודות אמנות כאלה ואחרות (פיסול, ציור, קולנוע).

 זהו קול קורא לחברי הקהילה לכתוב מחשבות, פיתוחים, מאמרים על אמנות לפי האוריינטציה הפרוידיאניתלאקאניאנית, אם על יצירות כאלה ואחרות, אם על אמנים, ואם על התייחסויות ספציפיות של פרויד או לאקאן לאמן או ליצירה כלשהי, כחלק מהוראתם.

את המאמרים יש לשלוח לכתובת: yarong@hotmail.com

בברכה,

ירון גילתעורך המדור