29/9 : מפגש על הדתות של ההתגלות

  חברים יקרים.

 
קבלו הזמנה לסדרת מפגשים שיזם סמואל נמירובסקי
” הדתות של ההתגלות – מהאמת של האחר אל האמת של האחד “
 
שני המפגשים יתבססו על הטקסט של ז’.לאקאן : “נאום לקתולים”