קליניקה של אוטיזם – האחד והריבוי

עבודה קלינית במוסדות

 ערב מפגש ושיח

קליניקה של אוטיזם – האחד והריבוי

התערבויות: ורה אלעד, אורית וייס, יטבת אלברבאום, שרון זוילי

יום שלישי 6.4.21

בשעה 20:00

ב-ZOOM