בעקבות מקרים קליניים קלאסיים של ילדים – תוצרי עבודת קרטל

משתתפי הקרטל : ישי בסוק, מוריה בר ניצן, נעה גפן, תמי וייל, שרון זוילי (+1)

עם המקרים : הילדה פיגי, ההומוסקסואלית הצעירה, הנס הקטן, דיק, ילד זאב.