ערב פתיחה – עדות פאס עם מרים שרל, AE

ערב פתיחה – עדות פאס עם מרים שרל, AE

14/9/21 שעות 20-22

 « …La passe commedispositive est ce vecteur, ce moyen, qui permet a un sujet qui y consent de transmettre a la communauté analytique un savoir sur la fin de l’analyse et sur le passage de l’analysant a l’analyste. L’expérience de la passe noue ainsi, la psychanalyse en intension et la psychanalyse en extension.

A l’école de la Cause freudienne, la passe fonctionne depuis 1983, et les enseignements des cartels de la passe et des AE. Ont des lors fait la preuve d’un effort d’élaboration et de communication publique des résultats de l’expérience… »(1)

(1)La Revue Del ‘Ecole de la Cause freudienne  a publiée dans le année 1991 les actes de les Journées intitulée  du concept de l’Ecole, de l’expérience de la passe et de la transmission de la psychanalyse. Nous ferons cette année, dans le GIEP, comme dans la rencontre du l’année 1991 : « il faut y ajouter le quatrième terme, implicite, qui traduit leur nouage : le désir de l’analyste » ! 

 

Le Giep reprendra ce titre durant l’année de travaille
« pour le faire transmissible, qu’est-ce qui s’en transmet, et est-il dit qu’elle continuera a se transmettre.

La série avec la participation de Alexandre Stevens, Dalila Arpin, Fabien Fajnwaks, Florencia Shanahan. 30/10, 11/12,8/02, 26/03

Le 14 du septembre nous ouvrirons l’année de travaille avec un témoignage de la passe de Myriam Cherel, AE, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP.

La soirée commencera à 20 heures, Israel. Language :  Français, avec traduction simultanée, au hébreu , via zoom, inscription site du Giep.

חברות באסכולה

שוויץ – ASREEP-NLS

אירלנד – ICLO

הולנד – Kring vook psychoanalyse

בריטניה – London Society

 

קבוצות באסכולה

יוון – Borromean Knot Society

בולגריה – Bulgarian Society

פולין – Crakow Circle

יוון – Hellenic Society

דנמרק – NLS-Copenhagen

פולין – Warsaw Circle

 

קבוצות-בת של האסכולה

פורטוגל – ACF-Portugal

אוסטרליה – Lacan Circle of Australia

ארה”ב – Lacanian Compass

קנדה – NLS-Quebec

 

יוזמות באסכולה

אמסטרדם

ברלין

רוסיה (יצירת קשר במייל עם אלכסנדר פדצ’אק)

אלבניה (יצירת קשר במייל עם אווה פילאג’)

טורונטו

אוקראינה (יצירת קשר במייל עם יורי וולינק)

אוסטריה

בית הג'יאפ - שוקן 27, ת"א, קומה 5

כל הזכויות שמורות © 2023 GIEP-NLS Copyright