אסכולה, פאס, מסירה – האירוע בוטל
אסכולה, פאס, מסירה – חלק ב’ 11/12/2021 – האירוע בוטל