סמינר השדה הפרוידיאני סמינר IV, “היחס לאובייקט” מרצה אורחת: מרי הלן ברוס