התערבויות קצרות

התערבויות קצרות
פסיכואנליזה מיושמת במוסד
30.12
חמישי 20:00 בזום.

מחיר השתתפות במפגש 50 ש”ח

העיסוק בצמצום של תורי המתנה ועקב כך בסיום של טיפול ובקיצור של טיפולים הוא עיסוק רב שנים במוסדות ציבוריים בכלל ובמרפאות בפרט. הדגש והתביעה לקיצורם של טיפולים הולך וגדל עם השנים ואנו עדים לשיח הכלכלי שמלווה אותו ולמתח התמידי שקיים בין הדרישות הקליניות לדרישות הכלכליות.

מתוך העבודה ובשיתוף פעולה בין מרפאות עלה הרעיון לבחון את היתכנותם והשפעתן של התערבויות קצרות בגישה פסיכואנליטית.

ניסוח השאלות עימן התמודדנו לאורך פרוייקט זה, בחינת ההשפעות של התערבות זו וההקשרים התאורטיים השונים נעשו במסגרת עבודת קרטל. תוצאות עבודה זו לצד השאלות התמתעוררות בעקבותיה יוצגו בערב ומהוות חלק משאלה רחבה יותר: כיצד ניתן ליישם את הפסיכואנליזה באוריינטציה לאקאניאנית בעבודה במוסד ציבורי תחת המגבלות והסייגים שהמוסד מציב בפנינו.

תוכנית הערב
20:00- הצגת הנחות ואופן העבודה
20:30 -התדיינות
21:00- הצגת מקרים קליניים
21:30- דיון