ערב שיח עם מרקו מאואס

הפוליטיקה של הגוף, של הקשר החברתי, ושל הרגשות אצל שפינוזה
ערב שיח עם מרקו מאואס
מתדיין אבינועם חקלאי.

4.1.22 20:00 – 22:00

שימו לב! בעקבות הקורונה האירוע יערך בזום ולא בנוכחות.