VII. ״ג׳נדר וגוף״/ ראיון עם אריק מרטי
בליווי כתוביות באנגלית, לוראן דופון, אריק זוליאני מראיינים את אריק מרטי
בנושאים כגון:
• דימוי גוף: בעיית ג׳נדר
• תופעת הטרנס: דחייה של המבט ודחייה של 
   פירוש
• שיח הטרנס וההדחקה של שאלת הגוף
• המסלול והקידום של מסמן הטרנס
• שיחים של כח, סובייקטיביות ודמוקרטיה
 
כמה ציטוטים – 
…״שאלת הגוף בעייתית לכולם..אניגמטית..וכמעט בלתי אפשרי להתמודד איתה בשדה של מי שממקם עצמו במרחב החשיבה. לכן אני נותן חשיבות רבה למרחבים שאינם מרחבים של חשיבה..שהם מרחבים של ייצוג פלסטי כמו קולנוע, ציור, צילום..לכן שמתי על כריכת הספר שלי צילום יוצא מן הכלל של אנדי וורהול  ״דיוקן עצמי בדראג״ בו הגוף אינו נוכח״…
״…לאקאן בשנות ה-50 מדבר על ״הקומדיה של המינים״ .. החל בסמינרים של 1965-66 ומאוחר יותר בסמינר XIX, סמינר ״for worse״, הוא אומר שאת הממשי של המין ניתן לפגוש דרך הטרנסווסטיט…ואז הוא קושר זאת דרך ה-masquerade לשאלה של האשה.. והיום? היום אנו כבר לא בתחום של הקומדיה, כבר לא בטרנסטווסטיזם, בשימוש בסמבלנטים.. במקום זאת, היום, אנחנו בנתיב של ההורמונים והניתוחים. איך להבין את השינוי הזה? האם משהו הגיע לסיומו?״
 
 
את הראיון של ז׳.א.מילר עם אריק מרטי ניתן למצוא ב – Lacan Quotidien: https://lacanquotidien.fr/blog/2021/0