גורלות החזרה

שני מפגשים עם סוסנה הולר
לקראת כנס nls 2022
״קבעון וחזרה״
מפגש ראשון – הרצאה ושיחה
מפגש שני – גורלות החזרה בקליניקה, סוסנה הולר תדון בשני מקרים קליניים שתבאנה:
רויטל ברנט
קרן בן הגיא

23.4.22 , 20:00-21:30

30.4.22, 20:00-21:30

מחיר השתתפות במפגש: 50ש”ח