חזרה וקיבעון בנוירוזה האובססיבית

“חזרה וקיבעון בנוירוזה האובססיבית”

מפגש עבודת אינטר קרטלים יוזמת וינה – ג’יאפ

עם דניאל רואה

מתדיינים – פרלה מיגלין, אבי ריבניצקי 

27.5 – 14:45-18:30 (צרפתית-אנגלית)

28.5 – 10:00-17:30 (אנגלית / צרפתית-אנגלית)

בנוכחות – בית הג’יאפ, שוקן 27 ת”א, קומה 5, 02772

עלות 300 שח ליומיים