חזרה וקיבעון בנוירוזה האובססיבית

“חזרה וקיבעון בנוירוזה האובססיבית” 

מפגש עבודת אינטר קרטלים יוזמת וינה – ג’יאפ 

עם דניאל רואה 

מתדיינים – פרלה מיגלין, אבי ריבניצקי  

27.5 – 14:45-18:30 (צרפתית-אנגלית) 

28.5 – 10:00-17:30 (אנגלית / צרפתית-אנגלית) 

בנוכחות – בית הג’יאפ, שוקן 27 ת”א, קומה 5, 02772 

עלות 300 שח ליומיים