קול קורא – לקראת כנס Nls הקרוב עם הכותרת ״קבעון וחזרה״

הזמנה לכתיבה 

מתוך הארגומנט שכתב אלכסנדר סטיבנס לקראת הכנס: 

״…חזרה היא אחד מארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה, כפי שהוגדרה על ידי לאקאן בסמינר XI. 

בסמינר, לצד מושג החזרה מציג לאקאן אופנות חדשה של ממשי. על מנת לעשות זאת הוא מבדיל את החזרה מההעברה, אשר הפוסט פרוידיאנים שחקו וצמצמו אותה לחזרה על דמויות מהעבר. 

קיבעון הוא מושג פרוידיאני אשר פרויד עושה בו שימוש דיסקרטי למדי, ושמעולם לא ניתן לו ייעוד גדול במטא- פסיכולוגיה שלו. זהו ז’.א. מילר, קורא של פרויד, אשר בעוברו דרך לאקאן האחרון מעניק לו רלוונטיות חדשה :  “ההתענגות (…) היא אירוע גוף. (…) היא מהסדר של טראומטיזם (…) 

היא אובייקט של קיבעון.” 

עם המסמנים: קבעון וחזרה, טיכה ואוטומטון, סימפטום, סינטום, etc… 

היכן נתקלים?
בקליניקה,
בספרות
באמנות
בחיים.

מוזמנים להתנסות בכתיבה .