״אופני התענגות״: 6 מפגשים, 6 קוראים, 6 טקסטים, 6 קריאות, ושיח

״אופני התענגות״

6 מפגשים, 6 קוראים, 6 טקסטים, 6 קריאות, ושיח

סדרת מפגשים בה נוכל להחזיק ביד, לקרוא, ולדון במשותף בטקסטים מתוך הספר ״אופני התענגות״ / ז׳.א.מילר, בהוצאת הרשת הלאקאניאנית, כאשר בכל מפגש יציע קריאה לטקסט שבחר, אחד המשתתפים הבאים:

8.12.22 – גבריאל דהאן  |   5.1.23 – דיאנה ברגובוי  |  2.2.23 – נחמה גסר

2.3.23 – שרון זוילי  |   30.3.23 – ח׳ליל סבית  |   1.6.23 – מרקו מאואס

 
״…הכרזתי שאנו הולכים להיכנס באופן נחוש יותר, ממוקד יותר, לנושא של אופן ההתענגות, ומתוך שאלה התומכת במחקר שלנו של השנה, דהיינו, מהם הגבולות שהפעולה האנליטית, האקט האנליטי, יכול במפורש לפגוש באופן ההתענגות של סובייקט. עם ניסוח זה אני נותר קרוב מאוד למה ששומעים אצל פסיכואנליטיקאים בני תקופתנו..״
 
״..מה אני מחלץ מכל זה? את הרעיון שאופן ההתענגות בשימוש שלאקאן עשה בו, מחפש להתמקם, ללבוש צורה, וזאת באמצעות סימונים שיש ללמוד. ואם עליו ללבוש צורה יש אולי להניח שיש להתענגות מצב מסוים של אי ודאות. הביטוי “אובדן הדרך של ההתענגות שלנו” [l’égarement de notre jouissance] שבו לאקאן משתמש מתכתב עם הרעיון שעל ההתענגות למצוא את מקומה, וללבוש צורה.״
 
[״אופני התענגות״, מתוך ״האוריינטציה הלאקאניאנית״, קורס Silet ,1994-5]
 
המפגשים יתקיימו בימי חמישי בשעה 20:30, בהנחיית קלאודיה אידן וחמוטל שפירא, בבית הג׳יאפ – רח׳ שוקן 27, קומה 5, ת״א,  בעלות של 240 ש״ח עבור כל הסדרה.

* ניתן לרכוש את הספר בקישור [כאן]