“הלא מודע הוא פוליטיקה” ה-CPCT כתשובה לממשי

“הלא מודע הוא פוליטיקה”

ה-CPCT כתשובה לממשי

עם רימי באופ (חבר WAP, ECF), מנהל ה-CPCT מתבגרים באנטיב.
מנחה: ח׳ליל סבית
 
רימי באופ ייתן הערות פתיחה שנוגעות להתנסות שלו ב עבודה ב-CPCT ועל התפקיד של ה-CPCT במרחב הפוליטי-חברתי-טיפולי.
נקיים ערב שיח סביב נושא זה.
המפגש יתקיים בשפה צרפתית עם תרגום לעברית.
 
3/12/2022 בשעה 20:00
מפגש בנוכחות
 
בבית הג’יאפ, רח’ שוקן 27 קומה 5, תל אביב

דמי השתתפות: 50 ש”ח


—-


* CPCT – מרכז פסיכואנליטי לייעוץ וטיפול

* ECF – האסכולה של הסיבה הפרוידיאנית

* WAP – האיגוד העולמי לפסיכואנליזה