Miller TV עלה לאוויר!

ערוץ ה-YouTube, בשם Miller TV, עלה לאוויר והוא מוקדש להקלטות של מצגות ודברים מאת ז’אק-אלן מילר, עם כתוביות באנגלית. שמעו את דברי נשיא ה-ECF, אריק זוליאני (Éric Zuliani) בהשקת הפרויקט בסרטון הבא –

או את דברי מנהל הערוץ, פסקל פארי (Pascale Fari) שמסביר את יעדיו –