קבוצת מחקר: האובייקט והסימפטום

האובייקט והסימפטום

קבוצת מחקר במסגרת הוראה באחריות אישית

 
מנחה: קלאודיה אידן
 

הרעיון הכללי מאחורי יוזמה זו הוא לפתוח קבוצת מחקר בנושא האמור אשר בסיסו יהיה ההרצאה “השלישית” והדחף.

מטרת קבוצת המחקר במסגרת הג’יאפ היא לעודד אצל המשתתפים בה את הפן של אחריות אישית, את המחקר מצד אחד ומצד אחר את קשרם לאסכולה.

ראוי לציין שבהרצאה לאקאן סוקר בקצרה את התייחסויותיו למקומו של הממשי, וחותם באומרו שהממשי אינו אוניברסלי, מה שמביא להיסק שהוא אינו חוק או כלל התקף לכולם. לכן, כפי שאנו מכירים זאת, הממשי הוא נעדר חוק ומחוץ למובן, הוא מחוץ לסמלי. לדידו, מה בעצם יש בעולם? מה בונה אותו? בעולם, הוא משיב בניסוח מעורר מחשבה, אין שום דבר אחר מהאובייקט a הקטנה. אנו, היצורים המדברים, ניצבים בעולם, חיים על פי היחסים שכל אחד מנהל עם האובייקט המועדף שלו, עם ההתענגות.

בעיקרו של דבר, מדובר בכך שכל אחד מהמעוניינים יידרש לבחור מראש, טרם תחילתה של עבודת הקבוצה, סוגיה הנוגעת לנושא הכללי שהוא חפץ לחקור. במהלך השנה יציג כל אחד מהמשתתפים לקבוצה את התקדמות מחקרו, במגמה להגיע לכלל תוצר כתוב של עבודתו. התוצרים של המשתתפים יוצגו בפעילות של הג’יאפ.

המפגשים יתנהלו לרוב בבית הג’יאפ כשהם מחולקים לשני חלקים. חלק ראשון, יעסוק בקריאה בהרצאה השלישית, בדיון בה ובחומר תאורטי אחר שיידרש . חלק שני , יוקדש להצגת שלבי התקדמות המשתתפים בנושאים שבחרו לחקור.

 

הערה: ההרשמה ליוזמה זו הסתיימה.