5 ≠ 1 + 4 מפגש עם הפלוס אחד (שלי)

5 ≠ 1 + 4

מפגש עם הפלוס אחד (שלי)

ועד הקרטלים ב-NLS מארגן שני ימי קרטלים בזום, האחד בצרפתית ב 18/2, השני באנגלית ב 19/3.
כותרת המפגשים: “≠ 1 + 4 מפגש עם הפלוס אחד (שלי)”
“מהו אופי המפגש [rendez-vous] הזה עם הפלוס אחד? מפגש אהבה?  עבודה?  איווי? מי או מהו זה שקרוי פלוס אחד? אדם זה שיכול להיות כל אחד כל עוד הוא מישהו או מישהי. לורד ואדון? מנהיג כריזמטי? גברת או ג’נטלמן נחמדים? האם זה היופי מאחורי התריסים המוגפים? הסובייקט שלו מונח ידע, האנליטיקאי? הסובייקט השסוע? או הסוכן הפרובוקטור שעושה חורים בראש?”
 
מומלץ למשתתפים בקרטלים, ולמי שרוצה לדעת, עוד.
ראו למטה את ההודעה שנשלחה לגבי האירוע, עם פרטי ההרשמה (תחילה בצרפתית, לאחר מכן באנגלית).
בברכה,
מזכירות קרטלים
ועד הג’יאפ
—–

 

La Commission des cartels de la NLS organise deux événements de travail, sorte d’Intercartels, ouverts au grand public pour l’année 2022-2023. Un en anglais et un autre en français.

L’événement francophone aura lieu samedi 18 février 2023 par zoom de 15h à 17h30 heure de Paris, sous le titre :

«  Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les cartels… » [1]

La question du savoir est centrale dans le fonctionnement du cartel, organe de base du travail de l’École. Si tout savoir comporte un trou, un réel qui lui résiste, quel savoir peut-on attraper dans le travail en cartel ? Entre élaboration collective et particularité de chaque cartellisant, à partir d’un non savoir, un cartel parie sur l’avènement d’une invention, un savoir inédit produit un par un.

« Il ne s’agit pas d’amour du savoir mais de désir de savoir, c’est-à-dire de travailleurs qui vont contre l’ignorance, au sens du refoulement » [2].

De quel savoir s’agit-il ? et où se situe-t-il ? dans quel discours s’inscrit-il ?

Les interventions porteront sur un point-éclair, un point élucidé, une question rigoureuse qui prend valeur d’une réponse, une élaboration plus théorique concernant la question du savoir.

D’avantage qu’un texte académique, c’est une énonciation singulière sur une question de chaque intervenant que nous souhaitons mettre au travail avec l’aide précieuse de notre invitée-extime.

La commission des cartels – NLS

Inscription : ici

Informations sur les cartels : nlscartels@amp-nls.org

 

[1] Nous empruntons cette formule inventive à notre collègue Despina Karagianni, qui a participé à la réunion des délégués des cartels des divers communautés de la NLS. Ce titre paraphrasé du film de Woody Allen a été utilisé lors d’une journée intercartels de la Société Hellénique de la NLS. De notre côté nous avons marqué le mot Tout d’une barre.

[2] Miller J.-A., « L’École, le transfert et le travail », La Cause du désir n° 99.

—–

The NLS Cartel Commission is organizing two cartel events, one in English and another in French, which are open to the general public in 2023. The English-speaking event will take place on Sunday 19th of March, 2023 via zoom from 4 p.m. to 6:30 p.m. GMT time, under the title:

“4 + One  5

 A Rendez-Vous with (my) Plus-One”

What is the nature of this meeting, this Rendez-Vous with the Plus-One? A meeting of love? Of work? Of desire? Who or what is this so-called Plus-one? This person, who can be anyone, as long as he or she is someone. A Lord and master? A charismatic leader [1]? A nice lady or gentleman?  Is it the beauty behind the shutters [2]? The subject to whom knowledge is supposed, the analyst? The barred subject? Or the agent provocateur who makes holes in the heads [3]?

The NLS Cartel Commission invites you to an afternoon of work where these questions, amongst others, will be put to work, with singular products by decided workers of the School. Where each elaboration produces bits of knowledge about psychoanalysis in a transference toward the School.

Come Rendez-Vous with Us!

Cartel Commission – NLS

Registration: here

Information about the cartels: nlscartels@amp-nls.org

[1] Miller, J.-A. The Cartel in the World – unpublished in English

[2] Lacan, J. Seminar XI, The Four Fundamental Concepts, Karnac, 2004, London,  p. 131.

[3] Miller, J.-A. Five variations on the theme of “Provoked Elaboration”. 4+one – n°5 – February/février 2018.

חברות באסכולה

שוויץ – ASREEP-NLS

אירלנד – ICLO

הולנד – Kring vook psychoanalyse

בריטניה – London Society

 

קבוצות באסכולה

יוון – Borromean Knot Society

בולגריה – Bulgarian Society

פולין – Crakow Circle

יוון – Hellenic Society

דנמרק – NLS-Copenhagen

פולין – Warsaw Circle

 

קבוצות-בת של האסכולה

פורטוגל – ACF-Portugal

אוסטרליה – Lacan Circle of Australia

ארה”ב – Lacanian Compass

קנדה – NLS-Quebec

 

יוזמות באסכולה

אמסטרדם

ברלין

רוסיה (יצירת קשר במייל עם אלכסנדר פדצ’אק)

אלבניה (יצירת קשר במייל עם אווה פילאג’)

טורונטו

אוקראינה (יצירת קשר במייל עם יורי וולינק)

אוסטריה

בית הג'יאפ - שוקן 27, ת"א, קומה 5

כל הזכויות שמורות © 2023 GIEP-NLS Copyright