הודעה בנוגע התקפת הטרור על ישראל מה-NLS

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA NLS

UNE ATTAQUE TERRORISTE DE MASSE SE DÉROULE DEPUIS SAMEDI

SUR LE TERRITOIRE ISRAÉLIEN

Prises d’otages, enlèvements et assassinats de civils sont actuellement perpétrés sur le sol israélien dans le cadre d’une attaque préparée par le Hamas, avec des moyens fournis par des pays hostiles.

Une nouvelle guerre se déclenche dans cette dimension de crimes contre l’humanité, qu’aucun « contexte politique » ne peut venir justifier.

Nous partageons les inquiétudes de nos collègues israéliens du GIEP, de toutes origines, pour eux-mêmes et pour leurs proches.

Nous les assurons de notre soutien dans cette nouvelle épreuve qui frappe leur pays, et partageons avec eux leurs espoirs que d’autres voies se construisent.

Daniel Roy, président

Patricia Bosquin-Caroz, vice-présidente

 

***

COMMUNIQUÉ BY THE PRESIDENCY OF THE NLS

A MASS TERRORIST ATTACK HAS BEEN TAKING PLACE

ON ISRAELI TERRITORY SINCE SATURDAY

Hostages are being taken, and civilians are being kidnapped and murdered on Israeli soil as part of an attack prepared by Hamas, with resources supplied by hostile countries.

A new war is being unleashed in this dimension of crimes against humanity, which no “political context” can justify.

We share the concerns of our Israeli GIEP colleagues, regardless of their origins, for themselves and their families.

We assure them of our support in this new ordeal that has struck their country and share with them their hopes that other paths will be constructed.

Daniel Roy, President

Patricia Bosquin-Caroz, Vice-President

חברות באסכולה

שוויץ – ASREEP-NLS

אירלנד – ICLO

הולנד – Kring vook psychoanalyse

בריטניה – London Society

 

קבוצות באסכולה

יוון – Borromean Knot Society

בולגריה – Bulgarian Society

פולין – Crakow Circle

יוון – Hellenic Society

דנמרק – NLS-Copenhagen

פולין – Warsaw Circle

 

קבוצות-בת של האסכולה

פורטוגל – ACF-Portugal

אוסטרליה – Lacan Circle of Australia

ארה”ב – Lacanian Compass

קנדה – NLS-Quebec

 

יוזמות באסכולה

אמסטרדם

ברלין

רוסיה (יצירת קשר במייל עם אלכסנדר פדצ’אק)

אלבניה (יצירת קשר במייל עם אווה פילאג’)

טורונטו

אוקראינה (יצירת קשר במייל עם יורי וולינק)

אוסטריה

בית הג'יאפ - שוקן 27, ת"א, קומה 5

כל הזכויות שמורות © 2023 GIEP-NLS Copyright