פעימה רביעית – ה-אשה וה-אגדה / נילי גרין

בהרצאה שהעביר ז׳אק אלן מילר בישראל ב-1988 , הוא ציין את הקושי למקם את ההתענגות הנשית, בניגוד לזוהגברית. אביא כאן קטעים מתוך ההרצאה הנוגעים לנושא, מתוך הספר “מפגש: לאקאן – הדרך לקליניקה”,בתרגום ובעריכה של סוזי פיטוצ’קה, הרצאה רביעית – “סמל הפאלוס – מהי אשה?”. )ההדגשות אינן במקור(כשפרויד אומר ששני המינים מתייחסים למסמן אחד, הוא איננו […]

פעימה שלישית, מתוך “דיבורה של אישה: על העברה היסטרית” / מישל מונטרלה

מקטע קצר מתוך מאמרה של מישל מונטרלה “דיבורה של אישה: על העברה היסטרית”[1] בחר ותרגם מצרפתית עמרי אופק-לוזון הפסיכואנליטיקאית הצרפתייה מישל מונטרלה הייתה חברה ב- Ecole freudienne de Parisשהקים לאקאן, עד להתפרקות הארגון ב-1980. היא תלמידתו של לאקאן, ומוזכרת פה ושם בסמינרים שלו (למשל, בסמינר 12 היא מציגה אודות קריאתה ב-“שבי הקסם של לול ו. […]

פעימה שניה אהבה / מרי הלן ברוס

מתוך ,Scilicet לקראת כנס ״האשה אינה קיימת״ תרגום: חמוטל שפירא בטקסט שלו “Propos directives pour un Congrès sur la sexualité feminine”, לאקאן מבחין בין שתי אופנויות של אהבה לאובייקט: הצורה הארוטומנית והצורה הפטישיסטית. הוא הופך את זה לתוכנית, כזו של ״מציאת האפיונים הבולטים בהתנסות השכיחה ביותר[1]”. מהצד של האישה רווחת הצורה האירוטומנית, מאניה של האהבה […]

פעימה ראשונה ״האוניברסליות של הפאלוס?״ / לי אלבק גלזר

בשנה שעברה השתתפתי בסמינר מחקר ברשת הלאקאניאנית, חקרתי את שאלת הנשיות והאימהות דרך סרטו של פדרו אלמודבר “לחזור” (2006) . בסרט מופיעות בעיקר נשים והוא עוסק במערכות היחסים ביניהן, כשהוא ממקם במרכזו את היחסים בין אם לבת, הנפרשים על פני שלושה דורות, ועל כן הוא מספק כר נרחב לדיון.