et לאקאן

“et לאקאן” הינו כתב העת של החברה הישראלית לפסיכואנליזה באסכולה הלאקאניאנית החדשה. שם זה הוא גלגול של שמות כתבי העת “עת לאקאן” (גיליון ראשון ב-2005) ו”עת לאקאן אקטואל” (גיליון ראשון ב-2013). קדמו לו כתבי העת “פסיכואנליזה” ו”פולמוס”, כמו גם כתב העת באנגלית ״אלמנך״.

כתב העת נותן מקום לפעילות המקומית בשנת הפעילות עם הפנים אל הכנסים של האסכולה, לתרגומים של טקסטים מכוונים, עדויות של פאס, ראיונות, וכתיבה של חברים. כל אלו מתוך עניין לקיים עבודת אסכולה ויצירה בשדה שלנו, של הפסיכואנליזה, ואיתה.

המערכת הנוכחית החלה את עבודתה עם ההכנות לכנס נלס: דחוף!

עורכות: שרון זוילי, הלה שמיר סידי
מפיקה ועורכת משנה: אביבית שיין מידן
מערכת: אביבית שיין מידן, אורית וייס, אמיר קופרשמידט, הלה שמיר סידי,
חמוטל שפירא, ירון גילת, מלכה שיין, רויטל ברנט, שרון זוילי
כתובת המערכת: etlacanactuel@gmail.com

לוח שנה

נובמבר 2021

ב ג ד ה ו ש א
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • ״האשה אינה קיימת״ מפגש ראשון
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

לקבלת עדכונים: