״הקרב על האוטיזם״

100.00

״הקרב על האוטיזם״
יום עבודה עם אריק לוראן
8/7/23
16:00-18:30
בזום
הרצאה ושני מקרים קליניים
מציגות:
שרון זוילי כהן
אורית וייס

“מן המבקשים להפוך לבני שיח של סובייקטים אלו נדרש להתאבל על ההזדהות ההיסטרית.”

בזום
בשפה האנגלית
עלות 100 ש״ח

Copyright © 2020 GIEP-NLS