סובייקטיביות עכשווית והפאשיזם

50.00

סובייקטיביות עכשווית והפאשיזם

סובייקטיביות עכשווית והפאשיזם

 

פייר סידון שיגיע לשוחח איתנו בג׳יאפ  מציב בפנינו כמה שאלות דרכן הוא מציע שנעבור בשיחה עמו. 

הנה כמה מהן..

 

״שאלה ראשונה: מה קורה עם האינדיבידואליזם כיום? נבחן את יסודות השפה בהקשרו.

שאלה שנייה: האם התגובה הזהותית המהדהדת אותו שונה מהאימפריה כפי שהוגדרה בסדר הישן באמצעות האידאל?

שאלה שלישית:  האם הזהויות המתפרקות לגורמים, אשר משגשגות ומתנגשות אילו באלו הינן בעלות טבע שונה מהזהות הבודדת אשר מתיימרת לעמוד בניגוד להן?

ועוד שאלה: תו שהינו משותף לפאשיזם לסוגיו ואנטישמיות. האם הזהות, משהיא נושאת את השם יהודי, אינה מכוננת גבול, אף את הסיכון של שלילת היהדות עצמה?במקרה זה, כיצד   להתייחס לאפשרות של מדינה יהודית שלא תיפול למבואות הסתומים של הזהות?  האין היעדר חוקה ביסודה של מדינה כזאת מהווה סימפטום לגבול זה? ובאיזה אופן ריבוי חוקי היסוד מעמידים בסכנה גבול זה  ועימו את הישרדות העם היהודי?

(פייר סידון)

—-

על שאלות מעניינות ואקטואליות אלה,  ועוד – נשוחח עם האורח שלנו פייר סידון, בערב הג׳יאפ הקרוב.

 

האירוע יתקיים בבית הג’יאפ, שוקן 27 תל אביב.

יום חמישי 27/4/23, בשעה 21:00

עלות: 50 שח

Copyright © 2020 GIEP-NLS