Faire École: מפגש אינטר–קרטלים עם פטרישיה בוסקין כרוז

150.00

Faire École
מפגש אינטר–קרטלים
אין פסיכואנליטיקאי / האם יש פסיכואנליטיקאי?
ללא אסכולה

Faire École

מפגש אינטר–קרטלים

אין פסיכואנליטיקאי / האם יש פסיכואנליטיקאי?

ללא אסכולה

סדר יום:

14:15 התכנסות

14:30-19:45 יום קרטלים

20:00-21:30 אסיפה כללית לחברי הג’יאפ בנוכחותה של פטרישיה בוסקין כרוז

 

במהלך מפגש הקרטלים יוצגו חמישה טקסטים מאת:

אלנה בלקובה, שרה נאדין בירגאני, סמואל נמירובסקי, ווארדי חאג’ נסראללה, תמי וייל.

 

שפות התרגום: צרפתית / עברית או צרפתית / אנגלית

למתקשים עם אנגלית – ניתן לפנות אל תמי וייל לפרטים נוספים tammy.weil@gmail.com

 

בתאריך 11/5/23

עלות – 150 ₪ (כולל כיבוד וארוחה קלה)

בית הג’יאפ, שוקן 27 ת”א קומה 5, קוד כניסה 02772

Copyright © 2020 GIEP-NLS