מחברות פרוידיאניות מספר 13, פברואר 2003 [גרסה דיגיטלית] – ספרות מקצועית

50.00

מחברות פרוידיאניות גיליון 13 בגרסת PDF!

גיליון זה כולל:

סמינר של השדה הפרוידיאני: הפיכת הסובייקט ודיאלקטיקה של האיווי בלא-מודע הפרוידיאני

  • אלן מרלה – מה אתה רוצה? האיווי של האחר וההגנה
  • אלן מרלה – מה אני? היבור המסמן בהתענגות בנוירוזות ובפרוורסיה
  • דיאנה ויינמן-מרגלית – המשמעות של הפאלוס
  • אלן מרלה – מה נותר לי? פרובלימטיקה של סוף אנליזה ביחס לסירוס
  • אסטלה סולנו-סוארז – הפיכת התענגות למשמעות
  • דיאנה בורגובוי – כאשר השטן מתאהב
  • אסטלה סולנו-סוארז – הקשר בין האיווי והתביעה בהכוונת הריפוי

עבודות משתתפים

  • דר’ שירלי שרון-זיסר – הפילוסופיה של הנחיריים

קו התפר

  • סקיצות משיחה – רשמו אילנה רבין ומבל רוזן

 

זוהי גרסה דיגיטלית של מחברות פרוידיאניות גיליון מספר 13 בפורמט PDF.

הגרסה מוגנת בסיסמה אשר תתקבל בעת סיום הרכישה, יחד עם קישור להורדת הגיליון.

Copyright © 2020 GIEP-NLS