מחברות פרוידיאניות מספר 15, פברואר 2004 [גרסה דיגיטלית] – ספרות מקצועית

50.00

מחברות פרוידיאניות גיליון 15 בגרסת PDF!

גיליון זה כולל:

סמינרים של השדה הפרוידיאני

“הכוונת הריפוי ועקרונות כוחו”

 • ז’אן פייר קלוץ – האסטרטגיה של ההעברה וסטיותיה
 • ז’אן פייר קלוץ – היציאות (פתרונות) מההעברה
 • גבריאל פסקין – אינטרסובייקטיביות, העברה או הזדהות
 • ז’אן פייר קלוץ – אובייקט האמת בהעברה

סוף האנליזה

 • מארי-הלן ברוס – פרספקטיבה היסטורית
 • מארי-הלן ברוס – פרספקטיבה אתית
 • רבקה ורשבסקי – איס-אידנטיפיקציה מיושמת לריפוי האנליטי ולהכשרה
 • מארי-הלן ברוס – פרספקטיבה אפיסטמולוגית: איזו אוריינטציה עבור ההכשרה של הפסיכואנליטיקאים

עבודות סביב הלמידה בסקציה

 • נעה פרחי – מקרה של מבנה בקליניקה
 • יטבת אלברבאום – עבודה למאורע סוף שנה בסקציה
 • מיכל גיא – מה זה מקרה באוריינטציה הלאקאניאנית
 • רותי בנוזיו – הצגת מקרה בשלוותה
 • אילנה רבין – כותרת בלתי אפשרית: הכוונת הריפוי – מהו מקרה

מדור תרגום

 • דומיניק לורן – דה-הזדהות אצל אישה אחת
 • פייר-ז’יל גגן – אכזבת-אהבים בטרם-עת, מחלה של אהבה ייחודית

פרסום חוזר

 • מבל רוזן – “כינון המציאות” במאמרו של פרויד “השלילה”

 

זוהי גרסה דיגיטלית של מחברות פרוידיאניות גיליון מספר 15 בפורמט PDF.

הגרסה מוגנת בסיסמה אשר תתקבל בעת סיום הרכישה, יחד עם קישור להורדת הגיליון.

Copyright © 2020 GIEP-NLS