מחברות פרוידיאניות מספר 9, נובמבר 2000 [גרסה דיגיטלית] – ספרות מקצועית

50.00

מחברות פרוידיאניות גיליון 9 בגרסת PDF!

גיליון זה כולל:

סמינר של השדה הפרוידיאני

  • אסטלה סולנו-סוארז  – על המיניות הנשית גבולות האהבה וגבולות הידע
  • גבריאל דהאן – בקשר למה שהינו “עוד” בפרקים 4,5 בסמינר XX

תרגומים

  • הכנס של אנטיב – ספט’ 98: אירמה, הפסיכוזה האורדינרית

מפגש מורים

  • פרלה מיגלין-מאואס – הנקודה הבלתי נראית בנראה
  • סוזי פיצ’וטקה – “מילוי מקום” מוזר/קרין דקול
  • גבריאל דהאן – “מאויב לאוהב”
  • ארנסטו פיצ’וטקה – תפקיד הכתוב

מדור קליני

  • הצגת מקרה במסגרת התחנה הפסיכואנליטית לקליניקה ולמחקר – רמת השרון

עבודות סביב הלמידה בסקציה הקלינית

  • יעל דובר – הדחף בפסיכוזה ושאלת האחריות

כותבים קוראים

  • ארנסטו פיצ’וטקה – מדע וסולידריות – Richard Rorty

טעות לעולם חוזרת

 

זוהי גרסה דיגיטלית של מחברות פרוידיאניות גיליון מספר 9 בפורמט PDF.

הגרסה מוגנת בסיסמה אשר תתקבל בעת סיום הרכישה, יחד עם קישור להורדת הגיליון.

Copyright © 2020 GIEP-NLS