פולמוס 3 ינואר 1994 [גרסה דיגיטלית] – ספרות מקצועית

50.00

Category Tag

פולמוס 3: “פסיכואנליזה ו…”

ינואר 1994

כתב העת פולמוס היה כתב עת רשום בג’יאפ, והוא גלגול הדפוס אשר קדם את כתב העת הנוכחי פולמוס בישראל, אשר פעיל כיום באופן דיגיטלי.

גיליון זה, עוסק בנושא “פסיכואנליזה ו…”, וכפי שנכתב בדבר המערכת –

“שאלות שונות חוזרות ועולות בהקשר למפגש בין הפסיכואנליזה לבין תחומים אחרים. שאלות שנוגעות בהבטים תאורטיים, בבטים יישומיים, כמו גם במקומה של הפסיכואנליזה בתרבות ובחברה. אנו מוצאים ששאלות אל נוגעות בעצם למעמדה של אותה “ו” החיבור, שמקדימה את שלוש הנקודות (…) בנושא שבחרנו: מה בין “ו” החיבור למונח ארטיקולציה? האם התרגום המקובל, היבור, הוא אכן התרגום המתאים? האם “ו” החיבור מסמנת הרמוניה בין הפסיכואנליזה לבין מה שיכול להתמקדום במקום ה-(…)? או אולי דווקא סובוורסיה? מהם גבולות ההבטים היישומיים של הפסיכואנליזה בשדות אחרים? האם קיימת “שימושיות” של הפסיכואנליזה בתחומים אחרים? מהן ההשלכות של יחסי הגומלין (סיכויים, כמו גם סיכונים) בין שני צדיה של “ו” החיבור, אגב ניכור והפרדה?”

תוכן עניינים

  • “זכות השתיקה” מאת סוסנה הולר
  • “הערות על מאמרו של ז. א. מילר: חמש ואריאציות על הנושא “עיבוד מעורר”” מאת נחמה גסר
  • “המהפיכה זה אני”: מתוך ראיון שפורסם בגיליון של PSSAGES המוקדש ללאקאן
  • “פסיכואנליזה ו…” מאת רבקה ורשבסקי
  • “תרגום: ספרות כסימפטום” מאת קולט סולר
  • “איש הארנבונים” מאת אדם גיא
  • “האות כאמת המתגלה בדמותה של הסיבה בתורתו של לאקאן” מאת שמואל נמירובסקי
  • “תאוריה בכל מחיר – על השימוש לרעה בפסיכואנליזה ובלאקאן” מאת רות גולן

Copyright © 2020 GIEP-NLS