פעימות...כתיבה - Writing…Pulsations

״מילים ודברים לא הולכים יחד. אפשר לנסות לקשור אותם, בכתיבה״. (אריק לוראן, כנס NLS  2017)

“הבלתי נסבל של הילדות”

זו הזמנה לכתוב טקסט קצר (עד 1000 תווים) בהשראת הכותרת של ימי עבודה שהיו אמורים להתקיים ממש בימים אלה בבוגוטה.

אם פסיכואנליטיקאים מתעניינים בילדות – שהיא לא בהכרח תואמת לפרק הזמן של הילדות – זה בשל העובדה שהקליניקה מלמדת אותנו שמה שמפריע לרעיון הכרונלוגי והאינטגרלי של המבוגר, זה בדיוק משום שמשהו מה-infans (התינוק) הזה – שאין לו עדיין מילים – מגלם את הממשי. כתוצאה מכך, החקירה של נוירוזת הילדות טורדת: את הזקן, את הצעיר, את המתבגר, את הילד, כמו גם, בעצם למה לא, את הפסיכואנליטיקאי, אם הוא נצמד, כסובייקט, לרעיון שהילד הוא המבנה, כפי שלאקאן מציין. אכן, ברגע שהילדות מופיעה בהתנסות האנליטית, זה שחומק מהסמלי, הממשי, מאומת.
מצד שני, חוסר אונים (Hilflosigkeit), חוסר האונים שקובע את התלות המוחלטת של גור האדם באחר של השפה, מותיר סימנים לא מחיקים על
ההוויה המדברת, שככזו מציבה את עצמה כתגובה לטראומה המכוננת, טראומה הרשומה במפגש בין הגוף וה-בללשון (lalingua). אם הטראומה היא ההיקרות של בללשון על ההוויה המדברת , כשבמקום הגוף המשתקף, מה שעומד על הפרק הוא הגוף כמשטח לרישום של התענגות, הרי שזה מאותה טראומה שעקבות הללשון שהשפה נכשלת מלשיים, יתנתקו.
חור בגוף ובשפה, שימי העבודה ה XI של ה NEL מציעים לתחום, החל מהבלתי נסבל של הילדות. האם יכול להיות שמה שהוא בלתי נסבל, מה שנשאר בחוץ, מתקיים-מחוץ ex-ists, בכל פסיכואנליטיקאי?

(מתוך ארגומנט לקראת ימי עבודה בבוגוטה, 23-25 באוקטובר 2020, בהשתתפותו של אריק לוראן).

לקטע מראיון עם אריק לוראן שנערך לקראת ימי העבודה מצורף קישור:

“אתר”

(פיגומים תומכים בתקרה סדוקה של בית לבנוני בביירות אחרי הפיצוץ בנמל, תחילת אוגוסט 2020)
אתר, פעימה רביעית

אתר, פיגום, דרגש  חמוטל שפירא  –  כדימוי למסמן הראשון שפתח את מדור הכתיבה באתר בחרתי בדימוי של אתר, עם פיגום. זה הצילום, שאקרא לו :S1 ואז, בבואי לכתוב משהו על

קרא עוד »
אתר, פעימה שלישית

שרי ו. אדלשטיין  –  כשפנתה אלי חמוטל ובקשה שאכתוב ,אף הפנתה אותי לאתר המתאים – “פעימות כתיבה”. פגשה פנייתה שני ממדים אצלי;מגיל ההתבגרות – אהבתי לכתיבה ואחר שמאפיין אותי בימים

קרא עוד »
אתר, פעימה שניה

חיה משב – אתר מעיד על התרחשות פעילה. ישנו אתר שמצהירים עליו ככזה, שמייחדים אותו לפעולה או למשמעות מסויימת, אתר הנצחה, אתר היכרות, אתר היסטורי, ואז הוא כופה את משמעותו,

קרא עוד »
אתר, פעימה ראשונה

פרלה מיגלין –  באומרי אתר שומעת בספרדית…לקשורלקשור…חוטיםatarישנה פסקה מה Ecrits, שכמעט זוכרת אותה כמעט בעל פה, subversion du sujet…, (טקסט הנמצא בעבודת תרגום). כמה פסקאות אחרי הגרף הראשון של האיווי.

קרא עוד »
הזמנה לכתיבה

במדור חדש זה נציע בכל חודש מסמן, עם הזמנה לכתיבה של קטעים קצרים (עד 1,000 תווים, כולל רווחים), שיפורסמו בפעימות במהלך כל אותו חודש. בהזדמנות פתיחתו מחדש של אתר הג’יאפ, אנו מציעות כנושא ראשון למדור זה את המסמן אתר, situs בלטינית, “מקום שבו משהו קיים או שממנו הוא נובע

“The place where something exists or  originate”

(מתוך מילון Merriam Webster)

בסמינר XI לאקאן מצטט את דבריו של פבלו פיקאסו: ”אני לא מחפש. אני מוצא / פוגש“ (“Yo no busco, encuentro“). 

כמה מסמנים מונחים וממתינים לפעימות כתיבה: ”אתר“ מעתה ועד סוף אוקטובר, הנכם מוזמנים לשלוח קטעי כתיבה קצרים אל עורכות המדור: 

חמוטל שפירא hamutalsh@gmail.com

תמי וייל tammy.weil@gmail.com

לוח שנה

אוקטובר 2020

ב ג ד ה ו ש א
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

לקבלת עדכונים: